1. Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), zákonom č . 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a zákonom, ktorý tento zákon v zmysle vykonaní vyššie uvedeného nariadenia nahradí, zákonom č. 480/2004 b., o niektorých službách informačnej spoločnosti, zákonom č. 127/2005 Zb. o elektronických komunikáciách a ďalšími právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

2. Na účely užívania služby serveru a mobilnej aplikácie inzerentom a záujemcom, najmä vkladanie inzerátov a sprostredkovanie kontaktu medzi inzerentom a záujemcom, je prevádzkovateľ oprávnený spracovávať osobné údaje Inzerenta a záujemcu alebo osobné údaje poskytnuté či zadané Inzerentom alebo záujemcom pri užívaní servera (email, telefón, ipadresa, cookie, inzertné ID pri mobilnej aplikácii, popisné a fakturačné údaje u platieb).

3. Takéto spracovanie osobných údajov je zákonné, pretože je nevyhnutné pre výkon zmluvy, na základe ktorej Inzerent a záujemca užívajú služby serveru a mobilnej aplikácie, a ktorej zmluvnou stranou je inzerent alebo záujemca, ako subjekt osobných údajov.

4. V konkrétnych prípadoch môže prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje nad rámec čl. 2. a 3. podmienok, ak je takéto spracovanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretích osôb, a to vždy v súlade so zákonnými požiadavkami na spracovanie osobných údajov.

5. Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré majsterzababku.sk ponúka.

6. Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré vás zaujímajú.

Kontakt: info@majsterzababku.sk