Štátna dotácia na zelenú energiu pre využitie obnoviteľných zdrojov je podporou pre domácnosti v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia. Program riadi Ministerstvo životného prostredia SR. Realizátorom projektu Zelená domácnostiam II je Slovenská inovačná a energetická agentúra SIEA. Tá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR. Štátna dotácia na zelenú energiu je určená všetkým, ktorí sa…